Език &
/
Език
0
Език &
/
Език
  •    

Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл.1. За  използване услугите на платформата потребителите предоставят своите лични данни.
Чл.2. При регистрация в платформата www.bongove.com се събират следните лични данни:
Име и фамилия;

Електронна поща;

Телефон;

Факс /по избор/;

Адресна информация;

Адрес за доставка;

Информация дали лицето е частно лице или фирма;

Избира се и персонална парола.
Чл.3. При поръчка без направена регистрация се изискват и събират следните лични данни:
Име и фамилия;
Електронна поща;
Телефон;
Адресна информация;
Адрес за доставка;
Информация дали лицето е частно лице или фирма;
Избира се и метод на плащане.
Чл.4. Автоматично от всички потребители се предоставят и лични данни с цел да бъде използвана функционалността на платформата, а именно:
Устройство, от което потребителят зарежда платформата и свързаната с него информация – версия, операционна система, уникални идентификатори и др.;
Локация /Вашето местоположение/ - използват се най-различни технологии , като: GPS, IP адрес, точки за достъп до Wi – Fi, както и мобилни точки;
Всички технически подробности, като: IP адреса на Вашето устройство, часова зона и операционна система;
Данни, събирани при прочит на бисквитки, в случай, че са приети от съответния потребител. Както и данни от рекламни мрежи и други подобни.
Чл.5. Доставчикът не събира и обработва лични данни, които:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
се отнасят до здравословното състояние, сексуалния живот или до човешкия геном, освен в случаите, когато е постъпил сигнал за нежелан страничен ефект след употреба на продукт;
се предоставят от потребители, ненавършили 18-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват платформата, услугите и съдържанието.
Чл.6. Доставчика на платформата събира и обработва лични данни със следните цели:
Успешна регистрация и използване на услугите, които платформата предлага;
Реализиране на предоставяната от платформата посредническа услуга;
Поддържане на взаимоотношения между потребители, регистрирали се или поръчали продукти / стоки в платформата;
За целите на счетоводното отчитане.
Чл.7. За търговските отношения, възникнали между Търговеца и Потребителите се прилага българското законодателство.
Чл.8. Компетентният съд за решаване спорове, които могат да възникнат между Дружеството и Потребителите е компетентния съд на Република България.
II. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА, ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл.9. (1) Доколкото услугите на платформата не са предназначени за непълнолетни лица техни лични данни не се събират и обработват. При невярно предоставена информация относно възрастта на потребителя доставчикът не носи отговорност за събраните и обработени лични данни на непълнолетни лица.
(2)  Доставчикът обработва лични данни на физически лица /физически лица – клиенти, физически лица – контрагенти, физически лица, представляващи юридически лица и/или други организации, други физически лица в преддоговорни и/или договорни отношения/, при спазване на изискванията на Регламент 2016/679, действащия към момента на предоставяне на услугата Закон за защита на личните данни, Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита, както и с Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за невярно предоставени данни.  
(4) Доставчикът не гарантира, че платформата ще бъде достъпна непрекъснато и че няма да се появят определени грешки в достъпа до нея.
Чл.10. Потребителят декларира, че с приемането на настоящата Политика за лични данни е запознат и се съгласява, че за изпълнение на предоставяните му услуги личните му данни могат да бъдат предавани на свързаните с Доставчика, външни консултанти, адвокати, счетоводители, одитори и/или финансови институции, както и на други трети лица във връзка със събиране на вземанията на Дружеството включително, т.нар. колекторски дружества и частни съдебни изпълнители, както и за изпълнението на техническа обезпеченост и изпълнение на услугите – могат да се предоставят на телекомуникационни доставчици, куриерски служби и други подобни.
Чл.11. Потребителите имат право да осъществяват достъп до платформата без предоставяне на лични данни и регистрация, но за да бъде направена поръчка – те са задължителни.
III. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл.12. (1) Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни са предвидените в националното законодателство както и посочените в Регламента правни рамки. След изтичането на определения от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между двете страни.
(2) Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни в срок до 12 месеца след изтичане на срока или постигане на целта се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.
IV.БИСКВИТКИ
Чл.13. Бисквитките са малки части текст, използвани за съхранение на информация на уеб браузъри. Бисквитките се използват за съхранение и получаване на идентификатори и друга информация на компютри, телефони и други устройства. Други технологии, включително данни, които съхраняваме на вашия уеб браузър или устройство, идентификатори, свързани с устройството ви, и друг софтуер, се използват за сходни цели. В тази политика наричаме всички тези технологии „бисквитки“.
Чл.14. Бисквитката е обикновен текстов файл, който се съхранява на Вашия компютър или на Вашето мобилно устройство от сървъра на уебсайта. Впоследствие този сървър може да възстанови или да прочете съдържанието на съответната бисквитка. Бисквитките се управляват от Вашия браузър. Всяка бисквитка е уникална и съдържа определена анонимна информация, като например уникален идентификатор, име на сайта, цифри и букви. Тя позволява на уебсайта да запомни Вашите предпочитания при сърфиране в интернет.
Чл.15. „Бисквитките” се използват, за да съберат анонимна информация за потребителя на съответния уебсайт като това ще спомогне да се оптимизира и адаптира съдържанието на уебсайта според предпочитанията на потребителя.
Чл.16. Основните видове бисквитки са:
Собствени „бисквитки” или т.нар. „бисквитки” от първа страна – това са бисквитките, които поставяме на Вашия хард-диск, за да отчетем колко време прекарвате на нашия сайт, колко чести са посещенията Ви, какви са предпочитанията Ви според страниците, които посещавате и други.
Сесийни „бисквитки” – този тип бисквитки остават на Вашия хард-диск и се съхраняват там, докато трае посещението Ви в сайта.
„Бисквитки” на социалните мрежи – тези бисквитки се поставят от социалните мрежи (напр. Facebook) и операторите на който и да е уебсайт нямат контрол над тях. За да проверите как и в какви случаи се използват този тип “бисквитки” може да разберете от правилата за използване на конкретната социална мрежа.
Чл.17. Ако искате да блокирате бисквитките, някои функции на сайта ще бъдат спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки при използването на нашия сайт. В случай, че сте съгласни с тези ограничения може да блокирате бисквитките. Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат “бисквитки”, но можете да промените Вашите настройки за блокиране на някои или всички бисквитки.
Чл.18. Можете да настроите повечето съвременни браузъри да не позволяват поставянето на бисквитки на вашето устройство, но след това може да ви се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки пък, когато посещавате даден сайт или страница.

Чл.19. Можете да управлявате и да изтривате бисквитките според предпочитанията си – за подробности вижте aboutcookies.org.

Нови продукти